VIFAS HANDELSBETINGELSER

Disse handelsbetingelser gælder alle webshopordrer, som du afgiver til Vifa Denmark A/S, CVR- nr. 32663079, Mariendalsvej 2a, 8800 Viborg, Danmark (“Vifa”). Kontakt Vifa Denmark A/S: E-mail: webshop@vifa.dk, tlf.: +45 9788 1188. Disse handelsbetingelser gælder kun forbrugere, der bruger Vifa webshoppen og gælder ikke for forhandlere eller forretningsejere/virksomheder. For Vifas generelle garantibetingelser følg venligst dette link.

1. Ordredetaljer etc.

 1. Vi beder dig udskrive eller gemme en kopi af disse handelsbetingelser, din betalingsinformation for betaling online og e-mail med forsendelsesbekræftelse straks ved modtagelsen, hvis du skulle få behov for at kontakte os med spørgsmål til din ordre. Hvis du opdager, at de oplysninger, du har fået per e-mail, ikke er korrekte, kontakt os da venligst med det samme, så vi kan rette disse.

2. Priser

 1. Alle priser inkluderer moms, der skal betales inden for EU, men inkluderer ikke toldafgifter.
 2. Alle angivne priser er inklusive alle gældende afgifter. Vifa tilbyder ikke momsrefusion for ordrer, der er afgivet online på www.vifa.dk. Den gældende pris er den pris, der er angivet ved siden af det pågældende produkt på websiten på datoen for ordreafgivelsen. Vi forsøger at sikre, at alle priser på vores website er korrekte, men fejl kan opstå. Hvis vi opdager en fejlagtig pris på de varer, du har bestilt, giver vi dig besked herom hurtigst muligt og giver dig mulighed for at genbekræfte ordren til den korrekte pris eller annullere ordren. Hvis vi ikke kan kontakte dig, betragter vi ordren som annulleret. Hvis du annullerer ordren, men allerede har betalt for denne, modtager du fuld refusion.
 3. Når du har afgivet en ordre for varer online på www.vifa.dk, sender Vifa dig en e-mail med en ordrebekræftelse og detaljer om din betaling. Så snart ordren er afsendt, vil faktura og leveringsdetaljer blive sendt til dig, hvis du har afgivet en korrekt e-mail adresse ved ordreafgivelsen. Vi kan ikke garantere, at alle bestilte varer er tilgængelige på vores lager til enhver tid, men vi vil afsende varerne hurtigst muligt.

3. Betaling

 1. Vi accepterer betaling med Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electro, American Express, eDankort, JCB og Union Pay. Dit kredit-/debetkort vil blive forudgodkendt til betaling ved ordreafgivelsen. Som en del af denne autorisationsproces vil din bank reservere ordrebeløbet på din konto. Reservationen vil blive fjernet efter et antal dage, bestemt af din bank. Din konto vil ikke blive trukket for ordrebeløbet, før varerne er afsendt.
 2. Vifas betalingsløsning er baseret på SSL standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, der afgives ved betalingstransaktionen, er beskyttet med kryptering.

4. Forsendelse

 1. Levering vil normalt foregå inden for 1-6 arbejdsdage. Levering er gratis for ordrer over DKK 3.500; ellers vises fragtomkostningen på din faktura, før du godkender købet. Den almindelige leveringstid afhænger af leveringsadressen; vores forsendelses- og håndteringspartner vil vurdere denne og informere dig, når leveringen er afsendt.
 2. Levering og afhentning kan foregå på adresser i følgende lande:
  • Belgien
  • Bulgarien
  • Cypern
  • Danmark
  • England
  • Estland
  • Finland
  • Frankrig
  • Grækenland
  • Holland
  • Irland
  • Italien
  • Kroatien
  • Letland
  • Litauen
  • Luxemborg
  • Malta
  • Polen
  • Portugal
  • Rumænien
  • Slovakiet
  • Slovenien
  • Spanien
  • Sverige
  • Tjekkiet
  • Tyskland
  • Ungarn
  • Østrig

5. Ansvar for forsinket levering

 1. Hos Vifa bestræber vi os på at levere bestilte varer inden for de anslåede tidsrammer; men forsinkelser er indimellem uundgåelige grundet uforudsete omstændigheder, inkl. force majeure. Hvis Vifa ikke leverer bestilte varer inden for 30 dage fra datoen for ordreafgivelse, er det pålagt Vifa at sikre levering inden for en forlænget periode, hvor der tidsmæssigt er taget højde for omstændighederne bag forsinkelsen. Kontakt venligst Vifa på webshop@vifa.dk for yderligere oplysninger vedrørende leveringstider. Hvis Vifa ikke leverer bestilte varer inden for denne forlængede periode, hvor der er taget højde for omstændighederne bag forsinkelsen, har du ret til at annullere kontrakten.

6. Ansvar for skade under transport

 1. Vifa påtager sig risikoen og ansvaret for enhver skade på bestilte varer under leveringstransporten, indtil du eller den, du har udpeget, er i fysisk besiddelse af varerne. Hvis du, uanset årsagen, vælger at returnere bestilte varer, påtager du dig risikoen og ansvaret for enhver skade på varen/-erne under transporten, indtil Vifa er i fysisk besiddelse af denne/disse. Derfor anbefaler vi altid, at du bruger den originale forsendelsesemballage til indpakning af Produktet.

7. Fejl og begrænset garanti

 1. Denne garanti gælder produkter (individuelt kaldet “Produkt”) fra Vifa Denmark A/S (“Vifa”). Vifa garanterer (“begrænset garanti”), at Produktet er fri for fejl i materialer og forarbejdning på tidspunktet for det oprindelige køb i Vifas webshop af slutbrugeren (“Kunden” eller “du”).
 2. Alle fejl i materialer og forarbejdning: Denne begrænsede garanti dækker Produktets funktionalitet i forbindelse med dets normale, tilsigtede brug i omgivelser, specificeret udelukkende i brugermanualen, og dækker ikke fejlfunktioner som resultat af forkert eller ufornuftig brug eller vedligeholdelse som eksempelvis uheld, ekstrem fugt, utilstrækkelig emballage, lynnedslag, strømudsving eller eventuel manipulation, ændring eller modificering, som ikke er autoriseret af Vifa. Denne begrænsede garanti er begrænset til reparation eller erstatning af Produktet efter Vifas skøn, og enhver omkostning forbundet med transport, fjernelse eller installation af et Produkt er ikke dækket af denne begrænsede garanti. Vifa er på intet tidspunkt ansvarlig for indirekte tab eller driftstab eller for tab af data, reklamationer fra tredjepart, eller tab af fortjeneste, uanset om disse tab er direkte eller indirekte.
 3. Medmindre det er udtrykkeligt formuleret i dokumenter ledsagende købet, er garantiperioden 24 måneder/2 år i henhold til Købeloven. Garantiperioden starter, når Produktet er leveret til Kunden, og slutter 24 måneder efter leveringsdatoen. Garantiperioden slutter imidlertid med det samme, hvis Produktet repareres, ændres eller modificeres af personer/virksomheder, som ikke er autoriserede af Vifa, eller hvis serienummeret er fjernet fra Produktet, uanset årsagen hertil.
 4. Hvis Vifa i garantiperioden modtager en valid meddelelse om en fejl i et hvilket som helst Produkt, der er dækket af Vifas garanti, vil Vifa efter Vifas valg inden for rimelig tid efter at være blevet gjort bekendt med fejlen (a) reparere fejlen uden betaling med nye eller istandsatte erstatningsdele, (b) erstatte Produktet eller (c) refundere købsprisen for Produktet. Svartider kan variere fra land til land og er blandt andet afhængige af tilgængeligheden af dele og komponenter samt transport. Alle erstattede, fejlbehæftede dele og komponenter tilhører Vifas. Vifa er ikke forpligtet til at reparere eller erstatte Produktet eller refundere købsprisen, før Kunden returnerer det fejlbehæftede Produkt via Vifas webshop. Et hvilket som helst erstatningsprodukt kan enten være nyt eller som nyt, forudsat at det har funktionaliteter, som er mindst de samme som for det erstattede Produkt. Reparationer uden for den begrænsede garantiperiode eller af en hvilken som helst skade, som ikke er dækket af garantien, vil kun iværksættes med din forudgående accept.

8. Returneringer

 1. Hvis du ikke er fuldt ud tilfreds med dit køb, kan du returnere dette for at få det byttet eller refunderet, forudsat at Produktet er returneret inden for 14 dage fra modtagelsen af din ordre, og at Produktet er i en salgbar stand med alt tilbehør og i originalemballage. Ellers accepterer Vifa ikke returneringen.
 2. Vær opmærksom på, at produkter, som er købt i webshoppen, kun kan returneres via webshoppen. Produkter, som er købt hos autoriserede Vifa-forhandlere, skal returneres til den samme autoriserede Vifa-forhandler, hvor købet oprindeligt blev foretaget, medmindre andet er aftalt.
 3. Det er nemt at oprette en returseddel (return ticket) i webshoppen, og det tager kun et par minutter. Hav venligst følgende parat, inden du starter:
  • En e-mail adresse til bekræftelse og besked om ændring af status.
  • En printer til udskrivning af leveringsnotaen, som skal ledsage dit Produkt med henblik på identifikation.
  • Ved brug af returseddel (return ticket) skal du vedhæfte en kopi af din købskvittering fra Vifa webshoppen.
 4. Hvis du har produktrelaterede spørgsmål eller spørgsmål til returneringsprocessen, kontakt venligst Vifa på webshop@vifa.dk.
 5. Hvis du sender Produktet, er Vifa ikke ansvarlig for nogen som helst skade på Produktet, som er opstået under transporten.
 6. Klik på dette link for at begynde. Vær sikker på, at du udskriver din kvittering og vedlægger den Produktet.

9. Reparationer og fejl

 1. Før du sender dit Produkt til reparationsservice, tjek venligst brugermanualen og FAQ på www.vifa.dk/support for at se, om der er en løsning på dit problem med dit Vifa Produkt.
 2. Vifas reparationsservice er gratis for Vifa produkter, der er dækket af garantien. For at afgøre, om dit Produkt er dækket af garanti, tjek paragraf 7. Enhver fejl er underlagt Købeloven. Hvis dit Produkt ikke er dækket af garanti, vil du blive opkrævet betaling for reparationsservicen. Vær venligst opmærksom på, at produkter købt i webshoppen skal igennem webshoppens reparationssystem. Produkter, som er købt ved autoriserede Vifa-forhandlere, skal igennem reparationssystemet hos den autoriserede Vifa-forhandler, hvor Produktet oprindeligt er købt, medmindre andet er aftalt.
 3. Det er nemt at lave en reparationsseddel (repair ticket) i webshoppen, det tager kun et par minutter. Hav venligst følgende parat, før du starter:
  • En e-mail adresse til bekræftelse og besked om ændring af status.
  • En printer til udskrivning af leveringsnoten, som skal ledsage dit Produkt for identifikation.
  • Ved brug af reparationsseddel (repair ticket) skal du vedhæfte en kopi af din købskvittering fra Vifa webshoppen.
 4. Hvis du har produktrelaterede spørgsmål eller spørgsmål til reparationsprocessen, kontakt venligst Vifa på webshop@vifa.dk.
 5. Hvis du sender Produktet, er Vifa ikke ansvarlig for nogen som helst skade på Produktet, som er opstået under transporten. Vi anbefaler altid, at du bruger den originale forsendelsesemballage til indpakning af Produktet.
 6. Klik på dette link for at begynde. Vær sikker på, at du udskriver din kvittering og vedlægger den Produktet.

10. Produktansvar

 1. Du er forpligtet til at kontakte os skriftligt uden uberettiget forsinkelse i tilfælde af en hvilken som helst personskade eller skade, forårsaget af et fejlbehæftet Produkt, eller hvis der er risiko eller fare for, at personskade eller skade vil opstå. Vifa påtager sig produktansvaret i henhold til Produktansvarsloven.

11. Immaterialret

 1. Indholdet af denne website tilhører Vifa og er beskyttet af Ophavsretsloven. Oplysninger, billeder, tekster og lyd må ikke gengives, kopieres, modificeres eller ændres på nogen som helst måde uden Vifas forudgående skriftlige accept.

12. Ansvarsbegrænsninger

 1. Vifas maksimale ansvar kan ikke overstige købsprisen, som oprindeligt er betalt af dig for Produktet. Vifa er kun ansvarlig for direkte erstatning for personskade og/eller for skade på fast eller personlig ejendom, som opstår på grund af grov uagtsomhed fra Vifas side. Desuden er Vifa ikke ansvarlig for nogen særlig skade, hændelig skade, følgeskade eller indirekte skade. Og garantiperioden slutter med det samme, hvis Produktet repareres, ændres eller modificeres af personer/ virksomheder, som ikke er autoriserede af Vifa, eller hvis serienummeret er fjernet fra Produktet eller udvisket, uanset årsager hertil.

13. Gældende lov og domstole

 1. Disse handelsbetingelser og alle transaktioner relateret til Vifas webshop og dig er underlagt dansk lovgivning, og du og Vifa er underlagt de danske domstoles eksklusive kompetence. Dette vil imidlertid ikke påvirke dine lovmæssige rettigheder, hvis du er forbruger og gældende forbrugerlov kræver anvendelse af anden lovgivning (som eksempelvis lovgivningen i dit bopælsland).

14. Privatlivspolitik

 1. Vifa respekterer dit privatliv og gør alt for at beskytte de personlige oplysninger, som du beslutter dig for at dele med os. Formålet med denne politik er at forklare, hvilken type af oplysninger, Vifa indsamler, hvordan vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, og hvordan forbrugere kan begrænse brugen eller offentliggørelsen af personligt identificerbare oplysninger. Denne privatlivspolitik dækker to bestemte typer af oplysninger, som vi kan indsamle: (1) når du besøger vores website og (2) når du bruger vores produkter. I tilfælde af at du ønsker at opdatere, slette eller ændre de personlige data, som vi har registreret om dig, eller hvis du spørgsmål til vores privatlivspolitik, kontakt venligst Vifa via support@vifa.dk.

15. Oplysninger, vi indsamler

 1. Vifa indhenter kun personlige oplysninger, som en besøgende på www.vifa.dk frivilligt og vidende herom giver os. Det betyder, at du kan besøge vores website uden at fortælle os, hvem du er og uden at afsløre oplysninger om dig selv. For at måle vores websites performance og fortsat kunne forbedre denne, indhenter vi generiske oplysninger om vores besøgende. Disse oplysninger kan omfatte: din IP-adresse, browsertype, operativsystem, domænenavn, adgangstider og henvisende website-adresser. Vi samler disse oplysninger og bruger dem til vores drift af websiten, til at forbedre kvaliteten af denne og websitens ydeevne og til generel statistik om brugen af www.vifa.dk.
 2. Vifa kan indhente personligt, identificerbare oplysninger gennem denne website og er eneejer af sådanne oplysninger. Personlige oplysninger omfatter en hvilken som helst oplysning, som skal bruges til at identificere dig, herunder, men ikke begrænset, til for- og efternavn, e-mailadresse, hjem, post- eller anden fysisk adresse, fødselsdato, køn, beskæftigelse, demografiske data, branche, personlige interesser og andre oplysninger, hvis de er nødvendige for at kunne hjælpe dig med et produkt eller en service på din foranledning. Du kan vælge at give personlige oplysninger til Vifa på forskellige måder via vores website, herunder:
  • Registrering for at modtage nyheder eller oplysninger om vores produkter
  • Ordreafgivelse på et produkt
  • Registrering af køb af et Vifa produkt
  • Ved at sende os en e-mail
  • Når du afgiver en forespørgsel på support.
 3. I hvert af tilfældene ovenfor kan vi spørge om nogle eller alle ovennævnte personlige oplysninger. Når personlige oplysninger indhentes, informerer vi dig på tidspunktet herfor, til hvilke(t) formål oplysningerne skal bruges. Hvis vi nogensinde spørger om signifikant anderledes oplysninger, vil vi oplyse dig herom. Desuden vil vi klart skelne mellempersonlige oplysninger, som er påkrævede, og valgfri oplysninger.

16. Brug af oplysninger, deling og offentliggørelse

 1. Når besøgende afgiver oplysninger om dem selv med et særligt formål, bruger Vifa disse oplysninger til dette formål (som eksempelvis at give den information, den besøgende har bedt om, eller at tage en besøgende i betragtning til et bestemt job). Når besøgende bruger vores website til at bestille produkter eller til at bede om information om vores produkter, har vi lov til at bruge disse individuelle oplysninger, som vi ville have brugt dem, hvis de var opnået offline – eksempelvis til at evaluere dine behov og kontakte dig vedrørende yderligere produkter, information eller serviceydelser, som vi tror, du vil finde nyttige. Du har ret til at vælge ikke at modtage disse oplysninger ved at give os besked om dine præferencer.
 2. Vi sælger ikke individuelle oplysninger, som vi har opnået online om vores besøgende. Og vi vil ikke videregive disse personlige oplysninger, du giver os via websiten til parter, der ikke er tilknyttet Vifa, medmindre du specifikt giver os tilladelse hertil, eller medmindre vi mener, at det er et rimeligt lovkrav, eller vi mener, at videregivelsen er et rimeligt krav for at kunne beskytte kunders, medarbejderes eller ejendommes sikkerhed.
 3. Vifa bruger flere tredjeparts samarbejdspartnere til at udføre services såsom website management og hosting, online produktkøb og forsendelse, kreditkorttransaktioner og e-mailmarketing. I sådanne tilfælde kan dine personlige oplysninger blive delt med disse agenter eller samarbejdspartnere, men alene med henblik på at yde services på vegne af Vifa og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Hvis en anden virksomhed overtager Vifa, vil dine personlige oplysninger desuden i de fleste tilfælde blive en del af de aktiver, der overføres til den overtagende virksomhed.
 4. Vi vil altid give dig mulighed for at “fravælge” at modtage direkte markedsføring eller markedsanalyse-information. Det betyder, at vi antager, at du har givet os tilladelse til at indhente og bruge dine oplysninger i overensstemmelse med denne politik, medmindre du aktivt gør os opmærksom på, at du ikke giver tilladelse hertil, eksempelvis ved at klikke eller markere den tilhørende mulighed eller boks ved indhentningspunktet. I nogle tilfælde, hvis det er muligt, vil vi give dig mulighed for at “tilvælge.” Det betyder, at vi kræver, at du aktivt giver os tilladelse, før vi bruger dine oplysninger til andre formål end dem, oplysningerne blev afgivet til.

17. Sikkerhed

 1. Vifa bruger en række sikkerhedsteknologier og -procedurer til at hjælpe med at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse. Eksempelvis lagrer vi de personlige oplysninger, du giver, på computerservere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Når vi overfører følsomme oplysninger (som eksempelvis kreditkort- nummer) over Internettet, beskytter vi disse med kryptering såsom Secure Socket Layer (SSL) protocol. Hvis du gerne vil foretage et køb på et hvilket som helst tidspunkt, men ikke ønsker at afgive dine kreditkortoplysninger online, kan du kontakte en Vifa salgsrepræsentant per telefon. Vi kræver af vores medarbejdere, at de beskytter kundeoplysninger af privat karakter og forventer, at vores partnere og leverandører gør det samme.

18. Cookies og sporingsteknologi

Ved at benytte denne hjemmeside accepterer du, at vi bruger cookies.

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Vi ønsker at give fuld og hel information omkring de cookies, som vi bruger og at gøre det så nemt at styre indstillingerne for dem, som muligt.

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

For at gøre det lettere for dig at overskue den måde hjemmesiden bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies i 5 grupper:

1. Teknisk nødvendige cookies

Disse cookies er påkrævet for at websitet kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies, der bruges for at få en indkøbskurv til at virke.

2. Præference cookies

Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på en side. Det er f.eks. valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

3. Drift- og optimeringscookies

Disse cookies anvendes til driften af websitet. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til web-analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelt bruger.

 4. Marketing - anonym tracking på tværs af hjemmesider

Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere websites. Disse cookies kan blive brugt til at opbygge profiler, der viser hvilke søgninger individuelle brugere har foretaget eller hvilke sider de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan blive delt med 3. part. 

5. Marketing – målrettet annoncering

Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den information, der indsamles, bruges til at vise individualiseret marketing indhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en 3. part med det samme formål. Enhver information der lagres med brug af disse cookies kan blive videresolgt til 3. part.

Vær opmærksom på at det kan påvirke funktionaliteten af et website, hvis du fravælger cookies. Mange af de interaktive funktioner, som websitet tilbyder, er afhængige af cookies og blokering eller sletning af cookies kan forhindre de funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed. Hvis du ønsker at styre eller fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Vifa Denmark A/S
Mariendalsvej 2
8800 Viborg
CVR: 32 66 30 79
Mail: info@vifa.dk
Telefon: +45 97 88 11 88

We are using cookies on Vifa.dk This website uses cookies to remember your preferences and make your experience of the website better. By using this site, you are accepting our cookie policy. Read more